-- Lambda Properties Management 2 --

USE master
GO
CREATE DATABASE LPM2; -- Stands for Lambda Properties Management 2;
GO

USE LPM2;
GO
CREATE SCHEMA Personnel;
GO
CREATE SCHEMA Management;
GO
CREATE SCHEMA Rentals;
GO
CREATE SCHEMA Listing;
GO

CREATE SEQUENCE Management.SeqEmployees
	AS Int
  START WITH  10000
  INCREMENT BY 10;
GO

CREATE TABLE Personnel.Employees
(
	EmployeeNumber int not null,
	FirstName   nvarchar(25),
	LastName    nvarchar(25),
	Title	    nvarchar(50),
	HourlySalary  money
);
GO
CREATE TABLE Listing.Properties
(
	PropertyNumber nvarchar(10),
	PropertyType  nvarchar(20),
	[Address]  	nvarchar(50),
	UnitNumber   nvarchar(6),
	City	    nvarchar(40),
	[State]	    nvarchar(40),
	ZIPCode	    nvarchar(20),
	Bedrooms  	smallint,
	Bathrooms  	float,
	MonthlyRate   money,
	SecurityDeposit	money,
	OccupancyStatus	nvarchar(20)
);
GO
CREATE TABLE Rentals.Tenants
(
	TenantCode	 nvarchar(10) not null,
	FirstName	 nvarchar(25),
	LastName	 nvarchar(25),
	MaritalStatus	 nvarchar(20),
	NumberOfChildren smallint,
	PhoneNumber	 nvarchar(20), 
	EmailAddress	 nvarchar(50)
);
GO
CREATE TABLE Rentals.Registrations
(
	RegistrationNumber int not null,
	RegistrationDate  Date,
	EmployeeNumber   int, -- Processed By
	TenantCode     nvarchar(10), -- Processed For
	PropertyNumber   nvarchar(10) not null,
	RentStartDate   date
);
GO
CREATE TABLE Rentals.Payments
(
	PaymentNumber   int not null,
	PaymentDate 	  date,
	EmployeeNumber   int, -- Processed By
	RegistrationNumber int,
	AmountPaid     money,
	Notes       nvarchar(max)
);
GO
CREATE TABLE Rentals.Customers
(
	AccountNumber	 nvarchar(10) not null,
	DateCreated   date,
	LastName	 nvarchar(20),
	FirstName	 nvarchar(20),
	Phone  	 nvarchar(20),
	Email    	 nvarchar(50),
	[Status]  	 nvarchar(20),
	Children     tinyint,
	EmergencyName  nvarchar(40),
	EmergencyPhone  nvarchar(20)
);
GO
CREATE TABLE Rentals.Allocations
(
	AllocationID   int not null,
	AllocatedBy   nvarchar(10),
	ApartmentNumber nvarchar(10) not null,
	DateAllocated  date,
	DateOccupiedFrom date,
	AccountNumber	 nvarchar(10)
);
GO
CREATE TABLE Rentals.Receipts
(
	ReceiptID  int not null,
	PaymentAmt    money,
	PaymentForAllocationNumber int,
	DateReceiptMade date,
	ReceiptDescription nvarchar(max)
);
GO

INSERT INTO Personnel.Employees(EmployeeNumber, FirstName, LastName, Title)
VALUES(NEXT VALUE FOR Management.SeqEmployees, N'Justine', N'Sandt', N'Rent Manager');
GO
INSERT INTO Personnel.Employees(EmployeeNumber, FirstName, LastName)
VALUES(NEXT VALUE FOR Management.SeqEmployees, N'Raymond', N'Wilkinson');
GO
INSERT INTO Personnel.Employees(EmployeeNumber, FirstName, LastName, Title)
VALUES(NEXT VALUE FOR Management.SeqEmployees, N'Mark', N'Reason', N'Maintenance Technician'),
   (NEXT VALUE FOR Management.SeqEmployees, N'Marc', N'Knights', N'Rent Associate'),
   (NEXT VALUE FOR Management.SeqEmployees, N'Jane', N'Proctor', N'Human Resources Manager'),
   (NEXT VALUE FOR Management.SeqEmployees, N'Leonard', N'Goulet', N'Owner - General Manager'),
   (NEXT VALUE FOR Management.SeqEmployees, N'Thomas', N'Wilkens', N'Bookeeper'),
   (NEXT VALUE FOR Management.SeqEmployees, N'Nancy', N'Longhorn', N'Rent Associate'),
   (NEXT VALUE FOR Management.SeqEmployees, N'Horace', N'Taylor', N'Maintenance Technician'),
   (NEXT VALUE FOR Management.SeqEmployees, N'Martin', N'Schroeder', N'Rent Associate');
GO
 
INSERT INTO Listing.Properties(PropertyNumber, PropertyType, [Address], UnitNumber, City, [State], ZIPCode,
							  Bedrooms, Bathrooms, MonthlyRate, SecurityDeposit, OccupancyStatus)
VALUES(N'7283-0884', N'Condominium',  N'4606 Canterbury Ave',   N'804', N'Bethesda',   N'MD', N'20814', 2,  2, 1475, 1000, N'Available'),
   (N'8241-0600', N'Apartment',   N'6802 Gulf Branch Ave',  N'102', N'Rockville',   N'MD', N'20850', 1,  1, 895, 250, N'Other'),
	 (N'2729-3971', N'Apartment',   N'6802 Gulf Branch Ave',  N'103', N'Rockville',   N'MD', N'20850', 1,  1, 925, 275, N'Available'),
	 (N'6200-8048', N'Apartment',   N'6802 Gulf Branch Ave',  N'104', N'Rockville',   N'MD', N'20850', 2,  1, 1100, 500, N'Occupied'),
	 (N'3840-8262', N'Apartment',   N'10314 Springster Rd #2D', N'2D',  N'Alexandria',  N'VA', N'22312', 3,  2, 1450, 600, N'Available'),
	 (N'4927-5396', N'Apartment',   N'6802 Gulf Branch Ave',  N'106', N'Rockville',   N'MD', N'20850', 3,  2, 1350, 425, N'Available'),
	 (N'3006-6088', N'Apartment',   N'10316 Springster Rd #1A', N'1A',  N'Alexandria',  N'VA', N'22312', 1,  1, 1100, 600, N'Occupied'),
	 (N'5927-5940', N'Apartment',   N'6802 Gulf Branch Ave',  N'108', N'Rockville',   N'MD', N'20850', 0,  1, 865, 225, N'Available'),
	 (N'1397-0492', N'Apartment',   N'6802 Gulf Branch Ave',  N'109', N'Rockville',   N'MD', N'20850', 2,  1, 1050, 350, N'Available'),
	 (N'3692-9404', N'Apartment',   N'6802 Gulf Branch Ave',  N'110', N'Rockville',   N'MD', N'20850', 1,  1, 895, 250, N'Other'),
	 (N'5020-8114', N'Apartment',   N'6802 Gulf Branch Ave',  N'111', N'Rockville',   N'MD', N'20850', 1,  1, 895, 250, N'Other'),
	 (N'6286-6408', N'Apartment',   N'6802 Gulf Branch Ave',  N'112', N'Rockville',   N'MD', N'20850', 0,  1, 950, 450, N'Available'),
	 (N'2927-1539', N'Apartment',   N'6802 Gulf Branch Ave',  N'201', N'Rockville',   N'MD', N'20850', 0,  1, 825, 200, N'Available'),
	 (N'4855-5702', N'Townhouse',   N'6812 Jerry Woods Ave',  N'202', N'Silver Spring', N'MD', N'20906', 3, 2.5, 1580, 1200, N'Available'),
	 (N'9359-9502', N'Condominium',  N'3139 Orchard Ridge Ave', N'E2',  N'Baltimore',   N'MD', N'21201', 1,  1, 760, 500, N'Available'),
	 (N'3840-0683', N'Apartment',   N'6802 Gulf Branch Ave',  N'204', N'Rockville',   N'MD', N'20850', 2,  2, 1150, 650, N'Occupied'),
	 (N'8044-1850', N'Apartment',   N'6802 Gulf Branch Ave',  N'205', N'Rockville',   N'MD', N'20850', 1,  1, 1100, 500, N'Occupied'),
	 (N'6248-8502', N'Apartment',   N'10314 Springster Rd #1C', N'1C',  N'Alexandria',  N'VA', N'22312', 2,  2, 1425, 1200, N'Available'),
	 (N'2949-2240', N'Apartment',   N'6802 Gulf Branch Ave',  N'207', N'Rockville',   N'MD', N'20850', 1,  1, 895, 250, N'Other'),
	 (N'6020-4181', N'Apartment',   N'6802 Gulf Branch Ave',  N'208', N'Rockville',   N'MD', N'20850', 0,  1, 815, 200, N'Available'),
	 (N'4960-7550', N'Apartment',   N'6802 Gulf Branch Ave',  N'210', N'Rockville',   N'MD', N'20850', 1,  1, 895, 350, N'Available'),
	 (N'3840-0683', N'Apartment',   N'10316 Springster Rd #2D', N'2D',  N'Alexandria',  N'VA', N'22312', 2,  1, 1150, 700, N'Occupied'),
	 (N'3840-8262', N'Apartment',   N'6802 Gulf Branch Ave',  N'212', N'Rockville',   N'MD', N'20850', 3,  2, 1450, 850, N'Occupied'),
	 (N'3974-9318', N'Apartment',   N'6802 Gulf Branch Ave',  N'301', N'Rockville',   N'MD', N'20850', 0,  1, 845, 200, N'Other'),
	 (N'6259-4816', N'Apartment',   N'6802 Gulf Branch Ave',  N'302', N'Rockville',   N'MD', N'20850', 1,  1, 925, 250, N'Other'),
	 (N'4049-5077', N'Apartment',   N'6802 Gulf Branch Ave',  N'303', N'Rockville',   N'MD', N'20850', 2,  1, 985, 275, N'Available'),
	 (N'3048-2062', N'Apartment',   N'6802 Gulf Branch Ave',  N'304', N'Rockville',   N'MD', N'20850', 2,  2, 1250, 300, N'Other'),
	 (N'8250-2082', N'Townhouse',   N'688 Larrington St NW',  N'305', N'Washington',  N'DC', N'20012', 3, 2.5, 1450, 850, N'Available'),
	 (N'5963-0599', N'Apartment',   N'6802 Gulf Branch Ave',  N'306', N'Rockville',   N'MD', N'20850', 3,  2, 1450, 850, N'Available'),
	 (N'1380-4408', N'Apartment',   N'6802 Gulf Branch Ave',  N'307', N'Rockville',   N'MD', N'20850', 2,  2, 1285, 400, N'Other'),
	 (N'2864-4816', N'Townhouse',   N'10344 Dunfield Drv',   N'308', N'Columbia',   N'MD', N'21045', 3, 2.5, 1850, 1200, N'Available'),
	 (N'2972-9705', N'Apartment',   N'6802 Gulf Branch Ave',  N'309', N'Rockville',   N'MD', N'20850', 2,  1, 1150, 550, N'Available'),
	 (N'2057-0794', N'Single Family', N'8249 North Plum Ave',   N'310', N'Bethesda',   N'MD', N'20814', 4, 3.5, 2880, 1500, N'Available'),
	 (N'3502-9405', N'Apartment',   N'6802 Gulf Branch Ave',  N'311', N'Rockville',   N'MD', N'20850', 3,  2, 1325, 500, N'Other'),
	 (N'3042-8505', N'Apartment',   N'6802 Gulf Branch Ave',  N'312', N'Rockville',   N'MD', N'20850', 0,  1, 825, 200, N'Available'),
	 (N'1702-5947', N'Apartment',   N'10314 Springster Rd #1D', N'1D',  N'Alexandria',  N'VA', N'22312', 3,  2, 1650, 1400, N'Available'),
	 (N'5975-0530', N'Condominium',  N'4606 Canterbury Ave',   N'1011', N'Bethesda',   N'MD', N'20814', 2,  2, 1475, 1000, N'Available'),
	 (N'2682-2048', N'Apartment',   N'10314 Springster Rd #2B', N'2B',  N'Alexandria',  N'VA', N'22312', 2,  1, 1375, 1000, N'Available'),
	 (N'9462-7394', N'Apartment',   N'10314 Springster Rd #2C', N'2C',  N'Alexandria',  N'VA', N'22312', 2,  2, 1425, 1200, N'Available'),
	 (N'6200-8048', N'Apartment',   N'10314 Springster Rd #3A', N'3A',  N'Alexandria',  N'VA', N'22312', 1,  1, 1100, 600, N'Occupied'),
	 (N'1797-0530', N'Apartment',   N'10314 Springster Rd #3B', N'3B',  N'Alexandria',  N'VA', N'22312', 2,  1, 1375, 1000, N'Available'),
	 (N'2297-2970', N'Apartment',   N'10314 Springster Rd #3C', N'3C',  N'Alexandria',  N'VA', N'22312', 2,  2, 1425, 1200, N'Available'),
	 (N'6469-5596', N'Apartment',   N'10314 Springster Rd #3D', N'3D',  N'Alexandria',  N'VA', N'22312', 3,  2, 1650, 1400, N'Available'),
	 (N'6286-6408', N'Apartment',   N'10316 Springster Rd #3A', N'3A',  N'Alexandria',  N'VA', N'22312', 1,  1, 1150, 600, N'Available'),
	 (N'4002-9362', N'Apartment',   N'10316 Springster Rd #3B', N'3B',  N'Alexandria',  N'VA', N'22312', 1,  1, 1100, 600, N'Available'),
	 (N'9736-6181', N'Single Family', N'681 Jane Mood St',    N'3C',  N'Alexandria',  N'VA', N'22312', 3, 2.5, 1650, 1200, N'Available'),
	 (N'6304-0796', N'Apartment',   N'10316 Springster Rd #3D', N'3D',  N'Alexandria',  N'VA', N'22312', 2,  1, 1500, 1000, N'Available'),
	 (N'6029-7570', N'Condominium',  N'3139 Orchard Ridge Ave', N'B4',  N'Baltimore',   N'MD', N'21201', 1,  1, 820, 500, N'Available'),
	 (N'9255-7497', N'Condominium',  N'4606 Canterbury Ave',   N'606', N'Bethesda',   N'MD', N'20814', 2,  2, 1475, 1000, N'Available'),
	 (N'2930-8048', N'Condominium',  N'4606 Canterbury Ave',   N'605', N'Bethesda',   N'MD', N'20814', 1,  1, 1265, 850, N'Available'),
	 (N'6209-2252', N'Condominium',  N'4606 Canterbury Ave',   N'802', N'Bethesda',   N'MD', N'20814', 1,  1, 1265, 850, N'Available'),
	 (N'3730-1637', N'Single Family', N'7114 West Janitor Str',  N'1B',  N'Rockville',   N'MD', N'20854', 4, 2.5, 2650, 1500, N'Available'),
	 (N'7950-8807', N'Apartment',   N'10316 Springster Rd #1C', N'1C',  N'Alexandria',  N'VA', N'22312', 2,  2, 1600, 1400, N'Available'),
	 (N'6082-0406', N'Apartment',   N'10316 Springster Rd #1D', N'1D',  N'Alexandria',  N'VA', N'22312', 2,  1, 1500, 1200, N'Available'),
	 (N'1409-4961', N'Condominium',  N'4606 Canterbury Ave',   N'1012', N'Bethesda',   N'MD', N'20814', 1,  1, 1265, 850, N'Available'),
	 (N'4639-4496', N'Apartment',   N'10316 Springster Rd #2B', N'2B',  N'Alexandria',  N'VA', N'22312', 2,  1, 1450, 1200, N'Available'),
	 (N'3940-4680', N'Apartment',   N'10316 Springster Rd #2C', N'2C',  N'Alexandria',  N'VA', N'22312', 2,  2, 1600, 1400, N'Available'),
	 (N'2680-2846', N'Condominium',  N'3139 Orchard Ridge Ave', N'B1',  N'Baltimore',   N'MD', N'21201', 3,  2, 1480, 1000, N'Available'),
	 (N'6281-5085', N'Condominium',  N'3139 Orchard Ridge Ave', N'W4',  N'Baltimore',   N'MD', N'21201', 1,  1, 740, 500, N'Not Ready'),
	 (N'2947-2085', N'Condominium',  N'4606 Canterbury Ave',   N'808', N'Bethesda',   N'MD', N'20814', 2,  2, 1475, 1000, N'Available'),
	 (N'2040-0860', N'Condominium',  N'3139 Orchard Ridge Ave', N'D2',  N'Baltimore',   N'MD', N'21201', 1,  1, 760, 500, N'Available'),
	 (N'1883-3184', N'Townhouse',   N'1406 Great Rossy Ave',  N'E6',  N'Columbia',   N'MD', N'21045', 3, 2.5, 1665, 1200, N'Available'),
	 (N'4068-0502', N'Condominium',  N'3139 Orchard Ridge Ave', N'E4',  N'Baltimore',   N'MD', N'21201', 3,  2, 1480, 1000, N'Available'),
	 (N'7046-6860', N'Condominium',  N'4606 Canterbury Ave',   N'1015', N'Bethesda',   N'MD', N'20814', 1,  1, 1265, 850, N'Available'),
	 (N'6207-2048', N'Apartment',   N'10314 Springster Rd #1A', N'1A',  N'Alexandria',  N'VA', N'22312', 1,  1, 1100, 600, N'Available'),
	 (N'2940-0859', N'Condominium',  N'4606 Canterbury Ave',   N'1014', N'Bethesda',   N'MD', N'20814', 1,  1, 1265, 850, N'Available'),
	 (N'2802-4495', N'Single Family', N'12304 Donaldson Rd',   NULL,  N'College Park', N'MD', N'20740', 4, 3.5, 2500, 1000, N'Not Ready'),
	 (N'6320-8409', N'Single Family', N'7002 War Fair Drv',    NULL,  N'Arlington',   N'VA', N'22201', 5, 3.5, 3200, 1500, N'Available'),
	 (N'9280-6028', N'Townhouse',   N'2410 Jerridan Str NW',  NULL,  N'Washington',  N'DC', N'20008', 4, 3.5, 2850, 1250, N'Available'),
	 (N'8841-5804', N'Single Family', N'8602 Jorham Drv',     NULL,  N'Silver Spring', N'MD', N'20906', 5, 3.5, 2880, 1000, N'Available'),
	 (N'2042-4058', N'Single Family', N'426 Zimmers Rd',     NULL,  N'Silver Spring', N'MD', N'20901', 4, 2.5, 2650, 1000, N'Available'),
	 (N'8280-2479', N'Single Family', N'9910 East Rolling Rd',  NULL,  N'Silver Spring', N'MD', N'20910', 4, 3.5, 2485, 1200, N'Available'),
	 (N'5924-0739', N'Townhouse',   N'8114 Parlance Rd',    NULL,  N'Silver Spring', N'MD', N'20902', 3, 2.5, 1580, 1250, N'Needs Repair'),
	 (N'4086-0486', N'Townhouse',   N'1408 Great Rossy Ave',  NULL,  N'Columbia',   N'MD', N'21045', 4, 2.5, 1200, 800, N'Available'),
	 (N'2027-5840', N'Single Family', N'929 Carnage Crt',     NULL,  N'Gaithersburg', N'MD', N'20877', 3, 2.5, 1500, 1200, N'Available'),
	 (N'2404-8051', N'Townhouse',   N'1877 Charley Rd',     NULL,  N'Arlington',   N'VA', N'22202', 3, 1.5, 1575, 1200, N'Available'),
	 (N'7202-6385', N'Single Family', N'664 Vast Armey Way',   NULL,  N'Alexandria',  N'VA', N'22312', 4, 3.5, 2425, 1500, N'Not Ready'),
	 (N'6082-2408', N'Townhouse',   N'1410 Great Rossy Ave',  NULL,  N'Columbia',   N'MD', N'21045', 4, 2.5, 2475, 1500, N'Available'),
	 (N'7240-9384', N'Single Family', N'2214 East Jonathan Crt', NULL,  N'Silver Spring', N'MD', N'20901', 3, 1.5, 1575, 1200, N'Available'),
	 (N'6222-0494', N'Single Family', N'8288 Prophesia Way',   NULL,  N'Annapolis',   N'MD', N'20404', 4, 2.5, 1250, 1000, N'Needs Repair'),
	 (N'7242-2085', N'Townhouse',   N'2505 Renaissance Ln',   NULL,  N'Silver Spring', N'MD', N'20904', 3, 2.5, 1885, 1200, N'Available'),
	 (N'1850-2839', N'Townhouse',   N'10708 Silver Stone Str', NULL,  N'Arlington',   N'VA', N'22201', 3, 2.5, 1885, 1200, N'Available'),
	 (N'9292-6375', N'Single Family', N'1505 Leamington Rd',   NULL,  N'College Park', N'MD', N'20740', 5, 2.5, 2600, 1500, N'Needs Repair'),
	 (N'3803-1685', N'Single Family', N'375 Reisters Way',    NULL,  N'Arlington',   N'VA', N'22203', 5, 2.5, 3250, 1500, N'Needs Repair'),
	 (N'5936-2739', N'Townhouse',   N'10224 Pleasntry Ave',   NULL,  N'College Park', N'MD', N'20740', 3, 2.5, 1450, 1000, N'Available'),
	 (N'9317-9475', N'Townhouse',   N'1044 Connors Rd NW',   NULL,  N'Washington',  N'DC', N'20004', 4, 2.5, 1775, 1200, N'Available'),
	 (N'2927-9405', N'Single Family', N'206 Checker Ct',     NULL,  N'Silver Spring', N'MD', N'20901', 5, 3.5, 2750, 1500, N'Not Ready'),
	 (N'9294-0075', N'Townhouse',   N'1412 Great Rossy Ave',  NULL,  N'Columbia',   N'MD', N'21045', 3, 1.5, 1750, 1200, N'Available'),
	 (N'2950-2948', N'Single Family', N'771 Glentley Rd',     NULL,  N'Alexandria',  N'VA', N'22312', 3,  2, 2200, 1400, N'Needs Repair'),
	 (N'4937-9595', N'Townhouse',   N'1844 Willow Woodson Rd', NULL,  N'Rockville',   N'MD', N'20854', 3, 1.5, 1885, 1200, N'Available');
GO
INSERT INTO Rentals.Tenants(TenantCode, FirstName, LastName, MaritalStatus, NumberOfChildren, PhoneNumber, EmailAddress)
VALUES(N'927407', N'Ann', N'Sanders', N'Married', 1, N'(240) 524 -2831', N'annsanders@emailcity.com'),
   (N'295804', N'Mahty', N'Shaoul', N'Married', 2, N'202-729-1574', N'mshaoulman@gmail.com'),
	 (N'624050', N'Frank', N'Ulm', N'Single', 0, N'(301) 882-0704', N'fulm112244@yaho.com'),
	 (N'385974', N'Elise', N'Provoski', N'Separated', 1, N'(443) 974-9631', N'eprevalence@yahoo.com'),
	 (N'824857', N'Grace', N'Curryan', N'Married', 1, N'(240) 927-0993', N'gcarrier@gmail.com'),
	 (N'495294', N'Tracy', N'Warrens', N'Divorced', 2, N'202-793-6924', N'twarrior12@hotmail.coom'),
	 (N'292475', N'James', N'Thomason', N'Married', 3, N'(410-792-7045', N'pyamo@hr.umd.edu'),
	 (N'524794', N'Nancy', N'Shermann', N'Single', 1, N'(703) 338-2973', N'nsherre@emailcity.com'),
	 (N'293759', N'Michael', N'Tiernan', N'Single', 0, N'301-274-9285', N'resdev.globelan.net'),
	 (N'839405', N'Phillippe', N'Anderson', N'Single', 0, N'202-729-1574', N'philanders@gmail.com');
GO

INSERT INTO Rentals.Customers(AccountNumber, DateCreated, LastName, FirstName, Phone, Email, [Status], Children, EmergencyName, EmergencyPhone)
VALUES(N'295804', N'20120615', N'Weaks', N'David', N'703.920.3974', N'dweaks@gmail.com', N'Married', 3, N'Jane Thomas', N'202.229.0447');
GO
INSERT INTO Rentals.Customers(AccountNumber, DateCreated, LastName, FirstName, Phone, Email, [Status], EmergencyName) 
VALUES(N'824857', N'20120723', N'Flores', N'Grace', N'202.183.2574', N'cfloor1920@yahoo.com', N'Married', N'Carlos Flores');
GO
INSERT INTO Rentals.Customers(AccountNumber, DateCreated, LastName, FirstName, Phone, Children, EmergencyPhone) 
VALUES(N'204059', N'20121007', N'Haffaz', N'Reyza', N'240.922.9374', 3, N'301.739.4075');
GO
INSERT INTO Rentals.Customers(AccountNumber, DateCreated, LastName, FirstName, [Status], EmergencyPhone) 
VALUES(N'292475', N'20120801', N'Thomason', N'James', N'Single', N'718.249.4608');
GO
INSERT INTO Rentals.Customers(AccountNumber, DateCreated, LastName, FirstName, Phone, Email, [Status], Children, EmergencyName, EmergencyPhone)
VALUES(N'524794', N'20120922', N'Shermann', N'Christopher', N'410.601.3204', N'chrischris42@hotmail.com', N'Married', 2, N'Emmanuelle Richards', N'443.317.2937');
GO
INSERT INTO Rentals.Customers(AccountNumber, DateCreated, LastName, FirstName, Phone, Email, EmergencyPhone) 
VALUES(N'293759', N'20120305', N'Woodson', N'Diana', N'301.429.3874', N'diana.woodson@gmail.com', N'240.480.7151');
GO
INSERT INTO Rentals.Registrations(RegistrationNumber, RegistrationDate, EmployeeNumber, TenantCode, PropertyNumber, RentStartDate) 
VALUES( 1, N'20120612', 10030, 927407, N'1397-0492', N'20120701'),
   ( 2, N'20120615', 10070, 295804, N'3840-8262', N'20120801'),
	 ( 3, N'20120622', 10000, 624050, N'2729-3971', N'20120701'),
	 ( 4, N'20120622', 10090, 385974, N'8044-1850', N'20120801'),
	 ( 5, N'20120723', 10090, 824857, N'6200-8048', N'20120901'),
	 ( 6, N'20120725', 10000, 495294, N'4927-5396', N'20120801'),
	 ( 7, N'20120801', 10030, 292475, N'3840-0683', N'20121001'),
	 ( 8, N'20120810', 10000, 524794, N'5927-5940', N'20120901'),
	 ( 9, N'20120912', 10080, 293759, N'6286-6408', N'20121101'),
	 (10, N'20121005', 10030, 839405, N'4960-7550', N'20121101');
GO
INSERT INTO Rentals.Allocations(AllocationID, ApartmentNumber, DateAllocated, DateOccupiedFrom, AccountNumber) 
VALUES( 2, N'3840-8262', N'20120615', N'20120801', N'295804'),
   ( 5, N'6200-8048', N'20120723', N'20120901', N'824857'),
	 ( 7, N'3840-0683', N'20120912', N'20121001', N'292475'),
	 ( 9, N'6286-6408', N'20120915', N'20121101', N'293759'),
	 (12, N'6304-0796', N'20120922', N'20121001', N'524794'),
	 (15, N'9736-6181', N'20121007', N'20121201', N'204059');
GO
INSERT INTO Rentals.Payments(PaymentNumber, PaymentDate, EmployeeNumber, RegistrationNumber, AmountPaid, Notes) 
VALUES(1, N'20120622', 10030, 1, 450, N'This is the payment for the security deposit.'),
   (2, N'20120625', 10080, 2, 600, N'Payment for security deposit'),
   (3, N'20120702', 10000, 3, 350, N'Security Deposit');
GO
INSERT INTO Rentals.Payments(PaymentNumber, PaymentDate, EmployeeNumber, RegistrationNumber, AmountPaid) 
VALUES(4, N'20120725', 10030, 1, 1150), (5, N'20120726', 10090, 3, 925);
GO
INSERT INTO Rentals.Payments(PaymentNumber, PaymentDate, EmployeeNumber, RegistrationNumber, AmountPaid, Notes) 
VALUES( 6, N'20120801', 10000, 6, 500, N'Security Deposit'), (7, N'20120808', 10000, 8, 300, N'Security Deposit'),
	 ( 8, N'20120808', 10000, 7, 650, N'Security Deposit'), (9, N'20120813', 10000, 4, 500, N'Security Deposit'),
	 (10, N'20120827', 10000, 2, 1450, N'August 2012 Rent');
GO
INSERT INTO Rentals.Payments(PaymentNumber, PaymentDate, EmployeeNumber, RegistrationNumber, AmountPaid) 
VALUES(11, N'20120828', 10080, 4, 1100),(12, N'20120828', 10030, 1, 1150),
   (13, N'20120830', 10090, 3, 925), (14, N'20120830', 10090, 6, 1350);
GO
INSERT INTO Rentals.Payments(PaymentNumber, PaymentDate, EmployeeNumber, RegistrationNumber, AmountPaid, Notes) 
VALUES(15, N'20120917', 10000, 9, 450, N'Security Deposit'),
   (16, N'20120918', 10080, 5, 500, N'Security Deposit');
GO
INSERT INTO Rentals.Payments(PaymentNumber, PaymentDate, EmployeeNumber, RegistrationNumber, AmountPaid) 
VALUES(17, N'20120925', 10080, 4, 1100), (18, N'20120925', 10080, 8, 885),
   (19, N'20120925', 10080, 6, 1350), (20, N'20120927', 10080, 1, 1150),
	 (21, N'20120928', 10000, 2, 1450), (22, N'20120928', 10000, 5, 1100),
	 (23, N'20121001', 10030, 3, 925);
GO
INSERT INTO Rentals.Payments(PaymentNumber, PaymentDate, EmployeeNumber, RegistrationNumber, AmountPaid, Notes) 
VALUES(24, N'20121008', 10000, 10, 300, N'Security Deposit');
GO
INSERT INTO Rentals.Payments(PaymentNumber, PaymentDate, EmployeeNumber, RegistrationNumber, AmountPaid) 
VALUES(25, N'20121024', 10080, 4, 1100), (26, N'20121024', 10080, 5, 1100),
   (27, N'20121025', 10000, 6, 1350), (28, N'20121025', 10000, 7, 1150),
	 (29, N'20121026', 10080, 3, 925), (30, N'20121029', 10050, 1, 1150),
	 (31, N'20121029', 10050, 8, 885);
GO
INSERT INTO Rentals.Payments(PaymentNumber, PaymentDate, EmployeeNumber, RegistrationNumber, AmountPaid, Notes) 
VALUES(32, N'20121030', 10000, 2, 1450, N'October 2012 Rent Payment');
GO
INSERT INTO Rentals.Payments(PaymentNumber, PaymentDate, EmployeeNumber, RegistrationNumber, AmountPaid) 
VALUES(33, N'20121126', 10080, 8, 885);
GO
INSERT INTO Rentals.Payments(PaymentNumber, PaymentDate, EmployeeNumber, RegistrationNumber, AmountPaid, Notes) 
VALUES(34, N'20121202', 10030, 2, 1450, N'November 2012 Rent');
GO
INSERT INTO Rentals.Payments(PaymentNumber, PaymentDate, EmployeeNumber, RegistrationNumber, AmountPaid) 
VALUES(35, N'20121127', 10030, 6, 1350), (36, N'20121128', 10050, 1, 1150),
   (37, N'20121128', 10090, 4, 1100), (38, N'20121128', 10080, 5, 1100),
	 (39, N'20121128', 10080, 7, 1150), (40, N'20121130', 10090, 9, 950),
	 (41, N'20121130', 10030, 3, 925), (42, N'20121130', 10070, 10, 895),
	 (43, N'20121225', 10080, 6, 1350), (44, N'20121226', 10030, 7, 1150);
GO
INSERT INTO Rentals.Payments(PaymentNumber, PaymentDate, EmployeeNumber, RegistrationNumber, AmountPaid, Notes) 
VALUES(45, N'20121226', 10030, 2, 1450, N'December 2012 Rent Payment');
GO
INSERT INTO Rentals.Payments(PaymentNumber, PaymentDate, EmployeeNumber, RegistrationNumber, AmountPaid) 
VALUES(46, N'20121226', 10050, 1, 1150), (47, N'20121227', 10090, 9, 950),
   (48, N'20121228', 10070, 5, 1100), (49, N'20121228', 10030, 10, 895),
	 (50, N'20121228', 10090, 4, 1100), (51, N'20121228', 10080, 3, 925),
	 (52, N'20121231', 10090, 8, 885);
GO

INSERT INTO Rentals.Receipts(ReceiptID, PaymentAmt, PaymentForAllocationNumber, DateReceiptMade, ReceiptDescription) 
VALUES( 8,  700, 7, N'20120808', N'This is the security deposit payment for new rental contract.'),
   ( 9,  850, 2, N'20120827', N'This payment is the customer security deposit '),
	 (10, 1450, 2, N'20120827', N'This is the payment of rent for the first month.'),
	 (18,  750, 5, N'20120920', N'This rent for September 2012 payment was made on behalf of the customer.'),
	 (21, 1450, 2, N'20120928', N'This is payment for the month of April 2011'),
	 (22, 1100, 5, N'20120928', N'Rent Payment for September 2012'),
	 (26, 1100, 5, N'20121024', N'Rent Payment for October 2012'),
	 (28, 1150, 7, N'20121025', N'Apartment 2D rent payment - October 2012.'),
	 (32, 1450, 2, N'20121030', N'Payment for November 2012'),
	 (34, 1450, 2, N'20121202', N'This is payment for the security deposit'),
	 (38, 1100, 5, N'20121128', N'Rent Payment for November 2012'),
	 (39, 1150, 7, N'20121128', N'Rent Payment for November 2012'),
	 (42,  950, 9, N'20121130', N'This is payment for November 2012 rent.'),
	 (44, 1150, 7, N'20121226', N'Rent Payment for December 2012'),
	 (45, 1450, 2, N'20121226', N'December 2012 payment'),
	 (47,  950, 9, N'20121227', N'This is payment for December 2012 rent.'),
	 (48, 1100, 5, N'20121228', N'Rent Payment for December 2012'),
	 (55, 1150, 7, N'20130126', N'Rent Payment for January 2013'),
	 (61, 1450, 2, N'20130131', N'January 2012 payment'),
	 (64, 1150, 7, N'20130226', N'Rent Payment for February 2013'),
	 (66, 1450, 2, N'20130228', N'Payment for February 2013'),
	 (68, 1100, 5, N'20130228', N'Rent Payment for February 2013'),
	 (70, 1450, 2, N'20130327', N'March 2013 payment'),
	 (71, 1150, 7, N'20130327', N'Rent Payment for March 2013'),
	 (72, 1100, 5, N'20130331', N'Rent Payment for March 2013'),
	 (73, 1450, 2, N'20130430', N'Payment for April 2013.'),
	 (74, 1200, 5, N'20130510', N'This was rent payment for April 2013. A 100 fee was applied for late payment'),
	 (75, 1450, 2, N'20130529', N'May 2013 Rent Payment'),
	 (76, 1100, 5, N'20130605', N'Rent payment: May 2013'),
	 (77, 1450, 2, N'20130627', N'Jun-13 payment'),
	 (79, 1200, 5, N'20130708', N'Rent late payment - June 2013. a 100 fee was applied.'),
	 (81, 1450, 2, N'20130731', N'Rent for July 2013'),
	 (82, 1100, 2, N'20130824', N'August 2013 Rent Payment'),
	 (84, 2050, 12, N'20120922', N'This payment includes the security deposit and the rent for the first month.'),
	 (85, 1595, 2, N'20130930', N'This was rent payment for September 2013. The rent was increased by 145.'),
	 (88, 1595, 2, N'20131030', N'This is payment for the month of April 2013.'),
	 (92, 1595, 2, N'20131130', N'This is rent payment for November 2013.'),
	 (95,  600, 9, N'20130915', N'This is payment for the security deposit.'),
	 (96,  950, 9, N'20130428', N'Payment for April 2013.'),
	 (101, 950, 9, N'20130530', N'Rent payment for May 2013 rent.'),
	 (103, 1250, 12, N'20121125', N'Rent payment for November 2012.'),
	 (104, 1250, 12, N'20130126', N'Rent payment for January 2013.'),
	 (108, 1250, 12, N'20121224', N'Rent payment for December 2012.'),
	 (110, 1250, 12, N'20130326', N'Payment for March 2013 rent.'),
	 (112, 1250, 12, N'20130227', N'This was payment for 2013 February.'),
	 (127, 1200, 15, N'20121025', N'Payment for security deposit'),
	 (128, 1650, 15, N'20121202', N'Rent payment for November 2012.'),
	 (131, 1650, 15, N'20121231', N'Rent payment for December 2013'),
	 (132, 1650, 15, N'20130202', N'Rent payment for January 2013'),
	 (138, 1650, 15, N'20130305', N'This was payment for 2013 February.');
GO